YUKARI
 ANA SAYFA > KOZMETİK ANALİZ LABORATUVARI
İDENTİFİKASYON

İdentifikasyon,”tanımlama” bakterilerin kimliklerini doğrulama anlamına gelir. Mikrobiyolojide, bakterilerin özelliklerine göre ait oldukları familya, tür gibi taksonomik sınıflar bulunmaktadır.
Aynı özelliklerde olan bakteriler aynı familya’ya yani aynı ataya ait olurlar. Ancak belirli biyokimyasal, gentik ve immünolojik özelliklerle tür bazında birbirlerinden ayrılırlar. İdentifikasyonda, bu özellikler üzerinden bakterinin taksonomik cetvelde tam ve doğru yerini bulmayı hedefler.
 
Bir bakterinin taksonomik cetvelde doğru adresini tespit etmek, ancak hangi ortak atayı paylaştığına bakarak mümkün olur. Bir bakterinin soy ağacının tespit edilmesi, o bakterinin atasından getirdiği genetik mimariyi (DNA homolojisi ve rRNA oligonükleotit kataloğunu) esas alır. Fakat her laboratuvarda rutin olarak yapılamayacak kadar zor, zaman alan ve pahalı işlemler gerektirir. Bu nedenle incelenecek bakterinin morfolojik ve biyokimyasal profiline bakılarak identifikasyonunun yapılması daha uygundur ve daha hızlı sonuç verir. Bu amaçla, incelenen bakteri örneği laboratuvarda çeşitli (biyokimyasal ve fizyolojik) testlere tabi tutularak hangi testlere nasıl reaksiyon verdiği tespit edilir. Test sonuçları, önceden hazırlanmış tablolar ile karşılaştırılarak, o bakterinin genus ismi ve spesifik epiteti bulunur, yani tam adı ve kimliği tespit edilir.

Özellikle patojen bakterilerin belirlenmesinde identifikasyon uygulanması zorunludur. Çünkü, patojen bakterilerin yaptığı hastalıklar sadece o bakteriye aittir ve genel bakteri tanımlanması yapıldığında yanlış tanı konma olasılığı doğar.
 
Örneğin, kozmetik ürünlerde bakılması zorunlu parametrelerden olan Staphyloccoccus aureus için, ilk yapılan analizler, katı besiyerinde ürerken verdiği reaksiyonlar ve morfolojik özelliklerine bakılarak tanımlama yapılır ancak, şaibeli durumlar oluşturabilir, aynı cinse ait, yani Staphylococcus sp. olan, katı besiyerinde aynı şekilde üreyen bakterilerin; ancak identifikasyon analizleri ile Staphylococcus aureus olup olmadıkları ortaya çıkar. İdentifikasyon yapılmadan, sadece mikrobiyolojik analiz yöntemleri ile rapor hazırlandığında, Staphyloccoccus cinsine ait ancak “ aureus “olmayan bir bakteri, Staphylococcus aureus olarak raporlanabilir. Ancak, kozmetik ürünlerde istenmeyen ve tehlikeli bulunan bakteri “Staphylococcus aureus”tur.
 
Dolayısı ile bu tip durumları ortadan kaldırmak için, yapılan mikrobiyolojik analizlere ek olarak identifikasyon uygulanması zorunlu olmasından dolayı Cosming Laboratuvar olarak akreditasyon kapsamında şüpheli bakteri kolonilerinde identifikasyon testleri uygulanmaktadır.