YUKARI
 ANA SAYFA > KOZMETİK ANALİZ LABORATUVARI
KOZMETİK ÜRÜN ANALİZİNDE BAKILAN MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER VE STANDARTLAR


Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi için bakteri ve küf - maya sayımı, ürün ve üretim hijyen kriterlerinin değerlendirilme parametreleri ise, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus parametreleridir.
 
Mikrobiyolojik kalite analizleri konusunda, “KOZMETİK ÜRÜNLERİN MİKROBİYOLOJİK KONTROLÜNE İLİŞKİN KILAVUZ” ye göre, kozmetik ürünler 2 kategoriye ayrılır.
 
Kategori 1: 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler, durulanmayan ürünler
Kategori 2: Diğer ürünler, durulanan ürünler
 
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı için TS EN ISO 21149 standardı, Küf-Maya sayımı için TS EN ISO 16212 standardı kullanılır.
 
Kategori 1’de sınıflandırılan kozmetiklerin 1 g ya da 1 ml’sinde, Toplam Aerobik Mezofilik Mikroorganizma ve Toplam Küf-Maya sayımının, 102 cfu/g veya 102 cfu/ml’yi aşmaması gerekir.

Kategori 2’de sınıflandırılan kozmetiklerin 1 g ya da 1 ml’sinde, Toplam Aerobik Mezofilik Mikroorganizma ve Toplam Küf-Maya sayımının, 103 cfu/g veya 103 cfu/ml’yi aşmaması gerekir.

 
Elde edilen sonuçlar standartların limitleri dâhilinde olmalıdır. Standartları aşan mikroorganizma varlığı ürünün kullanımının sakıncalı olduğunu gösterir. Yine aynı kılavuzda kozmetik ürünlerde insan sağlığı için tehlike oluşturan, patojen mikroorganizmalar Pseudomonas aeruginosa,Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus olarak belirlenmiştir, ve bu mikroorganizmların kozmetik ürünlerin 1 gr yada ml'sinde kesinlikle bulunmaması gerekmektedir.
 
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa’nın, toksin üretme ve fırsatçı patojen olma özelliklerinin olması çeşitli hastalıklar oluşturmasına neden olur. Gram negatiftirler.  Suda, bitki yüzeylerinde ve nemli topraklarda gelişir, dolayısı ile kozmetik ürünlerde kullanılan suyun ve bitkisel hammaddelerin sterilizasyonu sağlanmadığında, kozmetik ürünlere mikrobiyal bulaşma gerçekleşebilir.
 
İdrar yolu,göz ve ciltteki açık yara ve yanıklardan insan vücuduna bulaşıp hastalıklara neden olabilirler. Kıl kökü iltihabı gibi iltihaplanmalara, kızarıklık ve tahrişlere neden olurlar. Bu nedenle, Pseudomonas aeruginosa kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizlerinde bakılması zorunlu parametrelerindendir. Kozmetik mikrobiyolojisinde P. aeruginosa analizi TSE EN  ISO 21717 standartına göre yapılmaktadır 
ve kozmetik ürünün 1 ml veya gramında hiç bulunmamalıdır.
 
 
Candida albicans 
Candida albicans, eşeyli çoğalan, maya tipi bir mantar türü ve insanlarda oral ve genital fırsatçı enfeksiyonların etmenidir. Candida cinsine ait 200 tür olmasına karşın Candida enfeksiyonlarının %75'inin sorumlusu C. albicans'tır. Türkçe okunuşu kandida albikanstır.
 
C. albicans insan ağzı ve sindirim sistemi içinde yaşayan pek çok organizmadan biridir. Sağlıklı yetişkinlerin %40'ının ağzında, sağlıklı kadınların %20-25'inin genital florasında varlığı gösterilebilir. Vücutta mukoza zarı bulunan her bölgede bulunur. Örneğin; bağırsaklar, gözler, kulaklar, mesane, mide..v.b.Yani, Candida insan kaynaklı bir bakteridir ve kozmetik ürünlerde gözlenmesi, genellikle kozmetik ürün üretimindeki, hammadde üretimindeki veya ambalaj üretimindeki problemleri işaret eder. Bu durumdan, üretimin GMP şartlarında yapılmadığının, personel hijyeninin veya hammadde kontrollerinin yetersiz olduğu çıkarılabilir.
 
Candida’nın neden olduğu hastalıkların genel adı “Kandidiyaz”dır. Kas, kemik ve organ ağrıları, beyin hasarı, tırnak mantarı, egzama, kurdeşen gibi gözle görülen belirtiler hep vücudumuzun bize gönderdiği çoğalan Candida mantarının sinyalleridir. Ağızda; yaralar ve ağrılar, aft, nefesin kötü kokması, ağız içinde beyaz lekeler (pamukçuk), deride; kuruluk, kırmızı lekeler, akne, sivilce, kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı, egzama, sedef hastalığı, ayak mantarı, sebora’ya neden olur.
 
Sebep olduğu bu tip hastalıklar nedeniyle Candida albicans, kozmetik yönetmeliğine göre analizi zorunlu parametreler arasındadır. Kozmetik ürünlerde Candida albicans aranması TS EN ISO 18416 standardı uyarında gerçekleştirilir ve kozmetik ürünlerin 1 ml veya gramında hiç bulunmamalıdır.

Staphylococcus aureus
İnsanda ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilen bir fırsatçı patojendir. Üremeleri esnasında birbirinden ayrılmayarak üzüm salkımına benzeyen, düzensiz kümeler oluştururlar. Stafilokoklar doğada çok yaygın olarak bulundukları gibi deri ve mukozalarda normal floranın bir parçasıdırlar. Her türlü yaralanma, vücut metabolizma değişikliği Staphylococcus aureus’u fırsatçı patojen formuna, dolayısı ile hastalık yapıcı ve yayılmacı özelliğe büründürür.
Deri altına yerleşen bu bakteri, yerleştiği bölgede krater şeklinde derin yaralar açıyor ve kemiğe ulaştığında da hasta için hayati tehlike sinyalleri çalıyor. MRSA enfeksiyonu için ise henüz tam anlamıyla bir tedavi söz konusu değil.
Yapılan çalışmalara göre Staphylococcus aureus kozmetik ürünlerde en çok bulanabilen mikroorganizmadır. Maskara, dudak kalemi ve göz kalemi ile yapılan bir çalışmada ise bunlardan en çok maskaranın kontamine olduğu tespit edilmiştir ve maskaraların da en çok Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus ile kontamine olduğu saptanmıştır.

Kolay bulaşması,yaptığı hastalıklar nedeniyle tehlikeli oluşu Staphylococcus aureus’u kozmetik ürünlerde bakılması zorunlu parametreler arasına sokuyor. Staphyloccoccus aureus TS EN ISO 22718 standardına göre analizi yapılır ve onunda diğer patojen bakteriler gibi,bir kozmetik ürünün 1 gr yada ml’sinde hiç bulunmaması gerekmektedir.

 
Escherichia coli  

Memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Normalde bağırsakta yaşadığı için kozmetik ürünlerde E. coli varlığı; genellikle üretim proses suyu ve personel hijyeninin  eksikliğini gösterir. 

E.coli suşları çok çeşitli yollar ile hastalıklara neden olabilirler. Çeşitli antijenler ile kendini bağışıklık siteminden koruma özelliği vardır böylelikle, insan bağışıklı sisemi tarafından yakanıp öldürülemez, kapsülleri vardır;yapılarını sağlamlaştırarak vücudun onu tanımasını ve imha etmesini engeller, endotoksin ve eksotoksin üretirler, hemoliz özelliği ile vücutta alyuvarlarıın parçalanmasına neden olur, ve açığa çıkan demiri kendisi besin kaynağı olarak kullanır. Bu gibi nedenlerden olayı E.coli'nin kozmetik ürünlerde bulunması sakıncalıdır.
 
Kozmetik ürünlerde E.coli tayini TS EN  ISO 21150 standardına göre yapılır ve kozmetik ürünlerin 1 ml veya gramında kesinlikle bulunmamalıdır.
 

Cosming Laboratuvar kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizlerinde TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite olup, analizler yukarıda belirtilen standartlara uygun yapılmaktadır.