YUKARI
 ANA SAYFA > MİKROBİYOLOJİ HAKKINDA
MİKROBİYOLOJİ TARİHi


Mikrobiyoloji tarihi üç bölüm halinde incelenebilir.

1-Karanlık DönemMİKROBİYOLOJİ TARİHi
Mikroskobun keşfinden önce  doğadaki  tüm canlıların hayvan yada bitki olduğu düşünülürdü.
İlk insanlar hastalık, şimşek gibi doğal afetlerin tanrıların kendilerine verdiği cezalar olduğunu düşünerek  hastalıklardan korunma çarelerini tapınaklarda aramışlar.
 • Miasma teorisi (Kötü Hava)
  • Bataklıklardan gelişme (Malaria, Bataklık Humması)
 • Spontan Jenerasyon (Kendiliğinden Gelişme)
  • Canlı organizmaların organik maddelerin çürüyüp bozulması sonucu oluşması
 
MİKROBİYOLOJİ TARİHi2-Mikrobiyolojinin Yazılı Dönemi
 • Eski Yunanlılar, Mısır, Babil, Finike ve Hititlerden elde ettikleri bilgilerle kitap yazmışlardır.
 • Hipokrat (M.Ö.377-460), bulaşıcı hastalıklar üzerine ilk kitap yazan kişidir.
 • Türk hekimlerinden Ebubekir El Razi (M.S.900), tıp ansiklopedisi yazmış, çiçek, kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları tanımlamıştır.
 • İbni Sina (M.S.980-1038), bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri (küçük kurtcuklar) üzerine kitap yazmıştır.
 • 1546’da Fracastorius, bulaşıcı hastalıkların etkenlerinin canlı olduğunu, doğrudan veya dolaylı yollardan insandan insana bulaştığını ve bazı hastalıklar geçirildiğinde tekrar aynı hastalığa yakalanılmadığını bildirmiştir.MİKROBİYOLOJİ TARİHi
 
3-Mikroskopun Keşfi
 • 13. yüzyılda Robert Bacon, lens’i tarif etmiş ve gözlüğü keşfetmiştir. (1267)
 • 1676 yılında ilk mikroskop Antony Van Leeuwenhoek tarafından bulunmuştur.
 • 17.yüzyıl başlarında Francesco Redi, spontan jenerasyon teorisini ilk çürüten kişi olmuştur.(Sineklerden korunan etde çürüme ile larva yok)
 • Spallanzani’nin deneyleri (Kapalı ortamda kaynayan et suyu)
 • 1857-1861 yıllarında Pasteur’ün yaptığı çalışmalarla spontan jenerasyon teorisi yıkılmıştır. (havanın bozulma nedeni olmadığı)
 • Pasteur daha sonra Pastorizasyonu tarif etmiş, tavuk kolerası, şarbon ve kuduz hastalıkları üzerinde çalışmış, immünoloji biliminin temellerini atmıştır. 

Cosming Laboratuvar çeviri yayını olan "Kozmetik Mikrobiyolojisi" kitabından mikrobiyoloji ve kozmetik mikrobiyoloji tarihi hakkında bilgi alabilirsiniz.